Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Pronájem obecního bytu

Informace pro občany:

Upozornění: od 1.9.2022 nabývá účinnosti nová Směrnice č.2/2022 - Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů v majetku města Mimoň.

Vzhledem k současné bytové situaci v našem městě bude město Mimoň přijímat žádosti na byty pouze od občanů s trvalým bydlištěm v Mimoni. Výjimkou jsou služební byty.

Současná bytová situace neumožňuje přijímat žádosti na byt od občanů jiných měst a obcí z důvodu nedostatku bytů.

O případných změnách v oblasti bytové politiky města Mimoň Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

 

Základní informace o pronájmu obecního bytu 

Postup pronájmu volných bytů z majetku Města Mimoň se řídí Směrnicí rady města Mimoň Směrnice č. 2/2022 - Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů v majetku města Mimoň.pdf (267.86 kB). Po přidělení bytu a úhradě předplaceného nájemného bude nájemní vztah sjednán nejprve na dobu určitou 3 měsíců, poté na jeden rok. Při bezproblémovém užívání bytu je tento vztah pravidelně prodlužován.

Směrnice - přidělování bytů ve zvláštním režimu - Mírová a Malá ul. (285.32 kB)

 

Podmínky a postup

Zájemce o přidělení bytu – osoba starší 18 let – podá na podatelnu MěÚ vyplněný Dotazník včetně příloh dle Směrnice č. 2/2022.

Na základě podaného dotazníku rozhodne o možnosti žádat o byt Komise pro přidělování bytů, čímž vysloví zájemci souhlas ucházet se o volný byt, ten bude písemně vyrozuměn. Tento souhlas má platnost 6 měsíců.

Po zveřejnění nabídky volných bytů si může zájemce, který má souhlas komise, podat žádost o konkrétní byt z nabídky, a to na formuláři k tomu určeném.

Nabídka volných bytů bude zveřejněna vždy po dobu min. 15 dnů v měsíci na úřední desce MěÚ Mimoň a webových stránkách.

Komise pro přidělování bytů, jež je složena ze zastupitelů města Mimoň,  1x měsíčně byty, o něž byl zájem, přidělí a také určí jednoho náhradníha. Zájemce, jemuž je byt přidělen, bude písemně vyzván k úhradě předplaceného nájemného. Pokud tak neučiní do 15 dnů, bude vyzván náhradník.

Na kterém úřadu

Městský úřad Mimoň, Malá č.p. 181, budova C.

Kde, s kým a kdy

Městský úřad Mimoň,  Malá č.p. 181, budova C, odbor správy majetku
S kým: Dagmar Sedláčková
Kdy: v úřední dny

Formuláře

Dotazník, žádost o pronájem bytu v majetku města Mimoň, potvrzení o bezdlužnosti, potvrzení o výdělku – tyto tiskopisy jsou k dispozici na bytovém oddělení v Mimoni,  Malá č.p. 181, popřípadě ke stažení Formuláře k žádosti o byt.pdf (161.83 kB).

Poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty a termíny

Dle podmínek vyhlášených při zadání výběrového řízení – podle uvolnění bytů.

Vyřídit elektronicky

Pouze v případě zřízené Datové schránky

Právní předpis

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Komise pro přidělování bytů je možné podat odvolání k Radě města Mimoň.

Sankce

Dotazník k žádosti o byt nebude předložen Komisi pro přidělování bytů k projednání, pokud nebude v souladu se Směrnicí č. 3/2020. O této skutečnosti bude zájemce písemně vyrozuměn.

Nejčastější dotazy

Je možné nabízený byt prohlédnout?

Ano, prohlídka bytů je možná po dohodě s bytovými techniky MěÚ.

Další informace

Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku 

Za správnost odpovídá – obecně

Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá

Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platnost

Platí od 21.5.2007

Poslední aktualizace

1. 1. 2020

Platí do

Bez omezení

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů