Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Významné změny na úseku občanských průkazů od 2. srpna 2021

občanské průkazy

Dále zůstává možnost nahlásit ztrátu či odcizení OP na úřadech s rozšířenou působností (např. Česká Lípa nebo Nový Bor), avšak na matrikách již to možné nebude.

Od pondělí 2. srpna 2021 začal platit nový zákon o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.), který přinesl významné změny.

Nejvýznamnější změnou je, že na základě nařízení Evropské unie (Nařízení 2019/1157 ze dne 20. 6. 2019) budou v občanských průkazech vedeny biometrické údaje, kterými se rozumí zobrazení obličeje a otisk prstu z každé ruky. Tyto biometrické údaje budou uložené v čipu, který je již součástí občanského průkazu. 

Všechny vydávané strojově čitelné občanské průkazy  budou obsahovat biometrický snímek obličeje a u občanů starších 12 let otisk prstu z každé ruky. Přidáním těchto dalších zabezpečovacích prvků by měla být ztížena občanské průkazy padělat či zneužít. 

Další významnou změnou je ukončování platnosti občanských průkazů z níže zákonem uvedených důvodů. Proto je nutné při jakékoliv níže uvedené změně požádat v zákonné lhůtě o výměnu OP, protože platnost stávajícího OP bude ve lhůtě 45 dnů automaticky ukončena, a to ode dne, kdy nastala předmětná skutečnost

Jedná se o změny těchto údajů:

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • změna jména nebo příjmení
 • změna rodného čísla
 • změna pohlaví
 • změna rodinného stavu (pokud je ve stávajícím OP uveden)

I nadále bude oddělován příslušný roh občanského průkazu, pokud nastane změna údajů v OP (například po změně rodinného stavu – sňatek, rozvod, úmrtí atd.), nicméně k občanskému průkazu již nebude vydáváno potvrzení o této změně.

Při změně trvalého pobytu budou k občanským průkazům i nadále vydávána potvrzení o změně trvalého pobytu.

Nově již do občanského průkazu již není možné zapsat akademický titul nebo vědeckou hodnost.

Nově je možné ohlásit Policii ČR i ztrátu OP (dosud bylo možné pouze odcizení). Po ztrátě, odcizení, poškození nebo skončení platnosti OP z jiných důvodů se již nebude vydávat Potvrzení o občanském průkazu. Dále zůstává možnost nahlásit ztrátu či odcizení OP na úřadech s rozšířenou působností, avšak na matrikách již to možné nebude.

Žádost o vydání občanského průkazu nebude možno podat elektronicky ani prostřednictvím jiné osoby.

Převzetí OP bude nově možné taky na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

K 01. 08. 2021 byly zneplatněny všechny doposud vydané BOK (bezpečnostní osobní kód). Nadále bude zadávání BOK nepovinné – dobrovolně jej mohou zadávat občané starší 15 let.

Při převzetí občanského průkazu je žadatel povinen odevzdat dosavadní OP. Správní orgán provede jeho znehodnocení, a pokud o to žadatel požádá, správní orgán mu znehodnocený průkaz ponechá. Toto však neplatí v případě padělaného nebo pozměněného OP.

Ministerstvo vnitra může na základě písemné žádosti pozůstalého příbuzného poskytnout z evidence občanských průkazů digitální zpracování podoby zemřelé osoby, jíž byl vydán občanský průkaz.

Doba platnosti občanských průkazů je následující:

 • u občanů starších 15 let bude platnost desetiletá
 • dětem 6 - 15 let budou vydávány průkazy s pětiletou platností
 • senioři nad 70 let budou mít průkazy platné 35 let
 • pro občany, jimž nebude možné z důvodu dočasné indispozice pořídit otisk prstu z každé ruky, bude platnost občanského průkazu 1 rok
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva se od 2. srpna 2021 již vydávat nebudou.

Platnost stávajících občanských průkazů: 

 • dosavadní OP budou použitelné až do skončení jejich platnosti, nejpozději do 3. srpna 2031
 • mají-li dosavadní průkazy strojově čitelné údaje, půjde s nimi cestovat po Evropské unii až do konce jejich platnosti
 • ty, jež strojově čitelnou zónu nemají, musí být vyměněny do pěti let, jinak se na ně nebude smět jezdit za hranice.

Dále v souvislosti se změnou zákona o občanských průkazech dochází ke změně zákona o správních poplatcích, které se mění následovně:

 • ztráta, odcizení, poškození OP – 200 Kč (dosud 100 Kč)
 • žádost o OP pro občana mladšího 15 let – 100 Kč (dosud 50 Kč)
 • OP bez trvalého pobytu (po ukončení trvalého pobytu na území ČR) – 200 Kč (dosud 100 Kč)

I nadále platí, že:

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu).

Datum vložení: 4. 8. 2021 7:01
Datum poslední aktualizace: 4. 8. 2021 7:11
Autor: Správní odbor Městského úřadu Mimoň

Praktické informace

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů