Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Přechod nájmu bytu

Základní informace o přechodu nájmu bytu

Stanovisko k oznámení o přechodu nájmu bytu vydává pronajímatel – Město Mimoň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, která splňuje zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu.

Podmínky a postup

K přechodu nájmu bytu dochází v případě úmrtí uživatele za splnění podmínek stanovených v § 2279-2284 Občanského zákoníku; tuto skutečnost oprávněná osoba oznámí neprodleně pronajímateli.
V případě opuštění společné domácnosti nájemcem budou použita ustanovení Občanského zákoníku obdobně, ale vždy se souhlasem pronajímatele

Zahájení

Podání řádně vyplněného Oznámení o přechodu nájmu bytu – doporučujeme osobně.

Na kterém úřadu

Městský úřad Mimoň, Mírová č.p. 120.

Kde, s kým a kdy

Městský úřad Mimoň,  Malá 181, budova C, odbor správy majetku
S kým: Dagmar Sedláčková, Lenka Mužíková
Kdy: úřední hodiny

Potřebné doklady a podklady

  • Vyplněné Oznámení o přechodu nájmu bytu
  • Osobní doklady
  • V případě úmrtí předchozího nájemce jeho úmrtní list
  • V případě odstěhování předchozího nájemce potvrzení o změně trvalého pobytu, čestné prohlášení o vzdání se užívacího práva
  • Nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu původního nájemce
  • Potvrzení správce domu o pravdivosti údajů

Poplatky

Źádné.

Lhůty a termíny

Do 30 dnů v případě, že jsou řádně doloženy požadované doklady. Pokud je nutné některé skutečnosti přešetřit, je možné tuto lhůtu podle potřeby prodloužit.

Další účastníci

Případní svědci – pokud situace vyžaduje jejich předvolání k potvrzení pravdivosti uvedených skutečností.

Vyřídit elektronicky

Nelze.

Právní předpis

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, §2279-2284

Opravné prostředky

Neuzná-li pronajímatel nárok na přechod nájmu a nedojde k vyklizení bytu, rozhodne o věci příslušný soud.

Nejčastější dotazy

Pokud je nájemní smlouva k bytu pouze na jednoho z manželů, kdo je vlastně nájemcem bytu?
Nájemci bytu jsou vždy oba manželé bez ohledu na to, kdo je uveden v nájemní smlouvě; spoluuživatelem obecního bytu se automaticky stává druhý z manželů dnem uzavření sňatku.

Další informace

O přechodu nájmu bytu je možno začít jednat v případě, že předchozí nájemce bytu zemřel nebo byt trvale opustil.
Zákonné podmínky toho, kdo uplatňuje přechod nájmu bytu:

  • vedení společné domácnosti s předcházejícím nájemcem bytu
  • ani on ani manžel/ka nemá vlastní byt

Související životní situace

Změna trvalého pobytu – řeší správní odbor Městského úřadu v Mimoni – evidence obyvatel

Za správnost odpovídá – obecně

Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá

Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platí od 1.1.2014

Poslední aktualizace
30.8.2022

Platí do
Bez omezení.

O městě

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů