Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Pronájem obecního bytu

Informace pro občany:

Upozornění: od 1.2.2023 nabývá účinnosti nová Směrnice č.1/2023 - Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů v majetku města Mimoň.

Vzhledem k současné bytové situaci v našem městě bude město Mimoň přijímat žádosti na byty pouze od občanů s trvalým bydlištěm v Mimoni. Výjimkou jsou služební byty.

Současná bytová situace neumožňuje přijímat žádosti na byt od občanů jiných měst a obcí z důvodu nedostatku bytů.

O případných změnách v oblasti bytové politiky města Mimoň Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

 

Základní informace o pronájmu obecního bytu 

Postup pronájmu volných bytů z majetku Města Mimoň se řídí Směrnicí rady města Mimoň Směrnice Rady města č.1-2023-Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů v majetku města Mimoň.pdf (271.54 kB) Po přidělení bytu a úhradě předplaceného nájemného bude nájemní vztah sjednán nejprve na dobu určitou 3 měsíců, poté na jeden rok. Při bezproblémovém užívání bytu je tento vztah pravidelně prodlužován.

Směrnice - přidělování bytů ve zvláštním režimu - Mírová a Malá ul. (285.32 kB)

 

Podmínky a postup

Zájemce o přidělení bytu – osoba starší 18 let – podá na podatelnu MěÚ vyplněný Dotazník včetně příloh dle Směrnice č. 2/2022.

Na základě podaného dotazníku rozhodne o možnosti žádat o byt Komise pro přidělování bytů, čímž vysloví zájemci souhlas ucházet se o volný byt, ten bude písemně vyrozuměn. Tento souhlas má platnost 6 měsíců.

Po zveřejnění nabídky volných bytů si může zájemce, který má souhlas komise, podat žádost o konkrétní byt z nabídky, a to na formuláři k tomu určeném.

Nabídka volných bytů bude zveřejněna vždy po dobu min. 15 dnů v měsíci na úřední desce MěÚ Mimoň a webových stránkách.

Komise pro přidělování bytů, jež je složena ze zastupitelů města Mimoň,  1x měsíčně byty, o něž byl zájem, přidělí a také určí jednoho náhradníha. Zájemce, jemuž je byt přidělen, bude písemně vyzván k úhradě předplaceného nájemného. Pokud tak neučiní do 15 dnů, bude vyzván náhradník.

Na kterém úřadu

Městský úřad Mimoň, Malá č.p. 181, budova C.

Kde, s kým a kdy

Městský úřad Mimoň,  Malá č.p. 181, budova C, odbor správy majetku
S kým: Dagmar Sedláčková
Kdy: v úřední dny

Formuláře

Dotazník, žádost o pronájem bytu v majetku města Mimoň, potvrzení o bezdlužnosti, potvrzení o výdělku – tyto tiskopisy jsou k dispozici na bytovém oddělení v Mimoni,  Malá č.p. 181, popřípadě ke stažení Formuláře k žádosti o byt.pdf (161.83 kB).

Poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty a termíny

Dle podmínek vyhlášených při zadání výběrového řízení – podle uvolnění bytů.

Vyřídit elektronicky

Pouze v případě zřízené Datové schránky

Právní předpis

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Komise pro přidělování bytů je možné podat odvolání k Radě města Mimoň.

Sankce

Dotazník k žádosti o byt nebude předložen Komisi pro přidělování bytů k projednání, pokud nebude v souladu se Směrnicí č. 2/2022. O této skutečnosti bude zájemce písemně vyrozuměn.

Nejčastější dotazy

Je možné nabízený byt prohlédnout?

Ano, prohlídka bytů je možná po dohodě s bytovými techniky MěÚ.

Další informace

Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku 

Za správnost odpovídá – obecně

Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá

Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platnost

Platí od 1.9.2022

Poslední aktualizace

30.8. 2022

Platí do

Bez omezení

O městě

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů