Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Výměna bytu

Základní informace o výměně bytů

Výměnu bytů od 1.1.2014 neřeší nový Občanský zákoník. Výměnu bytů lze realizovat dvěma způsoby: 

a/ vzájemným postoupením nájemní smlouvy na základě dohody obou nájemců a vždy jen za souhlasu pronajímatele. Stanovisko k dohodě o výměně bytů vydává vlastník nemovitostí tj. město Mimoň

b/ podáním žádosti na Odbor správy majetku MěÚ Mimoň - poté bude postupováno dle platné Směrnice pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Mimoň

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Oprávněný nájemce bytu

Podmínky a postup

Se souhlasem pronajímatelů se nájemci mohou dohodnout o výměně bytů, dohoda musí mít písemnou formu. Postup:

  • Sepsání dohody o výměně bytů respektive o postoupení nájemní smlouvy mezi nájemci s ověřenými podpisy všech účastníků.
  • Předložení žádosti o schválení dohody pronajímateli – město Mimoň.
  • K výměně se musí vyjádřit vždy všichni pronajímatelé. K výměně dojde pouze v případě, že všichni pronajímatelé souhlasí. Pokud jeden z pronajímatelů nesouhlasí, k výměně nedojde.

Zahájení

Podání řádně vyplněné žádosti o souhlas s dohodou o výměně bytů – doporučujeme osobně.

Na kterém úřadu

Městský úřad Mimoň, Mírová č.p. 120.

Kde, s kým a kdy

Městský úřad Mimoň,  Malá 181, budova C
S kým: odbor správy majetku,  Dagmar Sedláčková, Lenka Mužíková
Kdy: v úřední dny

Potřebné doklady a podklady

  • Vyplněná žádost s ověřenými podpisy všech účastníků dohody
  • Osobní doklady
  • Nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu
  • Potvrzení správce domu (tem kde je) o správnosti údajů a o řádném plnění povinností nájemce (zejména, že nedluží nájemné a za služby spojené s užíváním bytu)

Formuláře

Neformalizovaná písemná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek žadatele.

Poplatky

Žádné.

Lhůty a termíny

Nejsou zákonem stanoveny – doba vyřízení závisí na složitosti každého případu a na době projednání ostatních pronajímatelů.

Vyřídit elektronicky

Nelze.

Právní předpis

  • Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník – výměnu přímo neřeší, lze použít pouze podpůrně některá ustanovení

 

Opravné prostředky

Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník – výměnu přímo neřeší, lze použít pouze podpůrně
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o souhlasu s výměnou bytu resp. postoupením nájemní smlouvy spadá plně do kompetence Rady města Mimoň.

Sankce

V případě zjištění tzv. fiktivní výměny nebude vydán souhlas.

Nejčastější dotazy

Pokud je nájemní smlouva k bytu pouze na jednoho z manželů, kdo je vlastně nájemcem bytu?
Nájemci obecního bytu jsou vždy oba manželé, spoluuživatelem bytu se stává druhý z manželů dnem uzavření sňatku.

Další informace

Důležitou podmínkou pro vydání souhlasného stanoviska k dohodě o výměně bytů je, že nájemce nedluží na nájemném ani úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

Související životní situace

Změna trvalého pobytu – řeší správní odbor Městského úřadu v Mimoni – evidence obyvatel

Za správnost odpovídá – obecně

Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá

Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platí od
1.1.2014

Poslední aktualizace
30.8.2022

Platí do
Bez omezení.

Poznámky
K výměně bytů může dojít pouze po vydání písemného souhlasu všech pronajímatelů.

O městě

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů