Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Podání petice

Základní informace k životní situaci

Peticí se rozumí takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se právnické osoby nebo občané obracejí na orgány městské části, tj. na zastupitelstvo, radu, starostu, úřad městské části ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení je v působnosti uvedených orgánů. Petice musí mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen „petice“).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
  • K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
  • Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemné podání petice  příslušnému odboru Městského úřadu Mimoň, již je Správní odbor.  Pokud podání označené jako petice nebude mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, nebude považováno za petici, nýbrž za stížnost a bude tedy vyřizováno podle pravidel rady pro přijímání a vyřizování stížností.

Shromažďování podpisů pod petici:

  • Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
  • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
  • K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
  • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Formulář k podání petice není předepsán

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, podání petice není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

30 dní

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Nařízení Ministerstva vnitra č. 27/2004, o vyřizování peticí, stížností, oznámení a podnětů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti odpovědi, ve které se uvádí stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení nelze uplatnit opravný prostředek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Otevřený úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22 23 24 25
1
26 27 28
29 30
1
1 2 3 4
1
5
1

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů