Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Poplatek za komunální odpad

Základní informace

Poplatek za komunální odpad je upraven v § 17a, odst.1, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve městě Mimoň je poplatek upraven obecně závaznou vyhláškou.

Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti za nemovitost zvolený počet, objem a frekvenci svozu sběrných nádob a další údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Na kterém úřadu

Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň

Kde, s kým a kdy

Městský úřad Mimoň, Finanční odbor, Malá 181 (budova C), 471 24 Mimoň
Správce poplatku: Svatava Kvasničková
Úřední hodiny: pondělí + středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.

Formuláře

Formulář vyplní správce poplatku na základě údajů předaných plátcem poplatku.
Poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Mimoň nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-50126824/0600, variabilní symbol je přidělen správcem poplatku při ohlašovací povinnosti.

Výše poplatku

Roční poplatek za komunální odpad v Kč za rok

 

Frekvence svozu sběrných nádob

 

1 x týdně

1 x za 14 dní

Kombinovaný svoz

Objem sběrné nádoby v litrech

varianta A

varianta B

varianta C

70/80

1880,-

940,-

1175,-

1410,-

1645,-

110/120

2548,-

1276,-

1594,-

1912,-

2230,-

240

4728,-

2368,-

2958,-

3548,-

4138,-

1100

22080,-

11040,-

13800,-

16560,-

19320,-

Kombinovaným svozem varianta A se rozumí: jedno čtvrtletí svoz 1x týdně, tři čtvrtletí svoz 1x za 14 dní v daném roce.

Kombinovaným svozem varianta B se rozumí: dvě čtvrtletí svoz 1x týdně, dvě čtvrtletí svoz 1x za 14 dní v daném roce.

Kombinovaným svozem varianta C se rozumí: tři čtvrtletí svoz 1x týdně, jedno čtvrtletí svoz 1x za 14 dní v daném roce.

Právní předpis

– § 17a, odst.1, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška města

Mobilní aplikace

V obraze

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem