Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Pečovatelská služba

Základní informace k životní situaci

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb tyto základní činnosti:
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– základní poradenství
Pečovatelskou službu poskytuje příspěvková organizace Sociální služby města Mimoň, která zajišťuje převážně péči občanům města Mimoně a občanům okolních přilehlých obcí. Pečovatelská služba je poskytována v terénu v domácnostech klientů, dále pak v domech zvláštního určení v ulici Pražská a Vranovská.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan s trvalým pobytem ve městě Mimoň a okolních obcích.

Podmínky a postup

Pečovatelská služba je poskytována klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
O zavedení pečovatelské služby, může občan požádat příspěvkovou organizaci Sociální služby města Mimoň, a to prostřednictvím předepsaného formuláře, který je ke stažení v následujícím odkazu Žádost o zavedení pečovatelské služby - http://www.ddmimon.cz/dokumenty-ke-stazeni/ms-1101/p1=1101.

Zahájení

Občan může kontaktovat pracovníky Sociální služby města Mimoň, kteří mu podají potřebné informace a vysvětlí podmínky poskytování služeb, nabídnou potřebné služby, popřípadě poradí, kam se obrátit. Následně je vyplněna písemná žádost o zavedení pečovatelské služby na předepsaném formuláři, dotazník k žádosti a návrh zavedení služby, který potvrdí ošetřující lékař žadatele. Dále je provedeno sociální šetření v domácnosti žadatele a sepsána smlouva, která obsahuje rozsah a časové vymezení úkonů, cenu a další individuální ujednání. Úhrada služeb se řídí platným ceníkem.

Na které instituci

Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace
Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

Kde, s kým a kdy

Žádost o pečovatelskou službu se podává u příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň (viz výše).
S kým: Mgr. Veronika Palusková – vedoucí terénních služeb, tel. 606 464 353,
e-mail: socialnips@ddmimon.cz
Kdy: Dle telefonické domluvy s vedoucí terénních služeb.

Potřebné doklady

  • občanský průkaz nebo jiný náhradní doklad (cestovní pas)
  • doklad o výši příjmu
  • návrh na zavedení pečovatelské služby vyplněný ošetřujícím lékařem
  • průkaz ZTP, ZTP/P (pokud je žadatel vlastníkem)
  • průkaz diabetika
  • oznámení o přiznání příspěvku na péči (pokud je rozhodnuto)
  • podle konkrétní situace budou vyžadovány další potřebné doklady

Formuláře

  • Žádost o zavedení pečovatelské služby
  • Návrh na zavedení PS
  • Dotazník k žádosti

Lhůty a termíny

Závisí na individuální situaci žadatele a kapacitních možnostech služby.

Vyřídit elektronicky

Nelze

Právní předpis

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné informační zdroje

www.ddmimon.cz

Za správnost návodu odpovídá

Městský úřad Mimoň, správní odbor

Kontaktní osoba

Lenka Dzurová

Poslední aktualizace
20.05.2020

Platí do
Konec platnosti není stanoven.

 

Otevřený úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
2
14
3
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
3
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
3

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů