Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Ztráty a nálezy

Základní informace

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust. § 1051 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každý občan – nálezce věci

Osoba, která věc ztratila

Vlastník věci

Podmínky a postup

• Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

• Město Mimoň přijme od nálezce věc při splnění těchto podmínek:

-věc byla nalezena na území města Mimoň,

-u věci nelze z okolností poznat, komu má být vrácena,

-věc nelze považovat za opuštěnou.

• Každý, kdo postrádá ztracenou věc, se může u města Mimoň, v budově Městského úřadu, Malá 181, Mimoň, na odboru správy majetku informovat, zda byla věc nalezena a odevzdána.

• Oznámení o vyhlášení nálezu jsou pravidelně zveřejňována na úřední desce Městského úřadu Mimoň.

• Věc lze vydat jejímu vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil do 3 let ode dne vyhlášení nálezu na úřední desce. Po uplynutí 1 roku od vyhlášení nálezu na úřední desce se vydává věc nebo výtěžek za ni stržený po odečtení nákladů, které v souvislosti s opatrováním věci městu vznikly. Pokud nálezce při předání věci městu uvedl, že požaduje nálezné, odečte se též jeho výše.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji.

Na kterém úřadu

Městský úřad Mimoň, Mírová č.p. 120.

Kde, s kým a kdy

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

Ostatní věci se odevzdávají a vyzvedávají na Městský úřad Mimoň, budova C, Malá č.p. 181, odbor správy majetku.

S kým: odbor správy majetku, tel. 487 805 033 – Dagmar Sedláčková, II. patro

Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 – 11:30 ; 12:30 – 17,00 hod.)

Formuláře

Nejsou stanoveny

Poplatky

Náklady související s opatrováním věci, nálezné.

Lhůty a termíny

Věc lze vydat jejímu vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil do 3 let ode dne vyhlášení nálezu na úřední desce městského úřadu Mimoň.

Vyřídit elektronicky

Nelze

Právní předpis

• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 1051 a následující

Opravné prostředky

Neuplatňují se

Sankce

Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

Za správnost odpovídá – obecně

Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá

Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů