Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Prodej, směna a dar nemovitých věcí

Základní informace o prodeji, směně a darování nemovitých věcí

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitými věcmi ve vlastnictví Města Mimoně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. Žadatel nesmí mít závazky vůči městu.

Podmínky a postup

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu nebo na odboru správy majetku. Písemná žádost adresovaná odboru správy majetku je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů (prošetření z hlediska územního plánu, využití nemovité věci pro město z hlediska dlouhodobého rozvoje města apod.) předložena k projednání v orgánech města (tj. rada, popř. komise, a zastupitelstvo) k projednání a rozhodnutí, zda má město zájem nemovitou věc prodat, směnit, darovat apod. Je-li záměr prodat, směnit, darovat, vypůjčit nemovitou věc schválen, následuje povinné zveřejnění na úřední desce městského úřadu a další projednání v orgánech města. Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.

Na kterém úřadu

Městský úřad Mimoň

Kde, s kým a kdy

Kde: Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, 471 24 Mimoň
S kým: odbor správy majetku, Ing. Blanka Fialová, I. patro, tel. 487 805 034
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 – 11:30 ; 12:30 – 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady

  • Písemná žádost,
  • výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku, popř. výpis z obchodního rejstříku, rejstříku ekonomických subjektů, či jiného rejstříku, telefonní spojení.

Formuláře

Formalizovaná písemná žádost – Žádost o prodej nemovitosti ke stažení (pdf,  doc)

Poplatky

Zpracování žádosti je bezplatné, před podáním žádosti žadatel hradí katastrálnímu úřadu správní poplatek za výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, případně náklady na zpracování geometrického plánu, dále náklady na zpracování znaleckého posudku a v konečné fázi poplatek Kč 1000,- pro provedení vkladu kupní, darovací nebo směnné smlouvy do katastru nemovitostí.

Lhůty a termíny

V závislosti na jednáních Rady, popř. komise, a Zastupitelstva města Mimoně (cca 6 měsíců).

Další účastníci

Další odbory Městského úřadu Mimoň a komise rady města, popř. další organizace.

Další činnosti

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky, odsouhlasení návrhu textu kupní, směnné smlouvy, podpis schválené kupní (zaplacení kupní ceny), směnné, darovací smlouvy

Vyřídit elektronicky

Žádost může za podmínky komplexnosti dodaných materiálů být podána elektronickou formou.

Právní předpis

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  • Směrnice č. 6/2019 – Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku Města Mimoň

Související předpisy

Směrnice-1-2022-Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň.pdf (220.69 kB)

Opravné prostředky

Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o prodeji, daru a směny nemovitostí spadá plně do kompetence města (Zastupitelstvo města).

Sankce

Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách.

Za správnost odpovídá – obecně

Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá

Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platí od
1.1.2014

Poslední aktualizace
28.4.2020

Platí do
Bez omezení.

O městě

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů